foto

Kancelaria Biegłego Rewidenta Lidia Bernacka

'Kancelaria Biegłego Rewidenta Lidia Bernacka' działa od listopada 2005 roku.

Decyzją Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 15 listopada 2005 roku Kancelaria Biegłego Rewidenta została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3071, natomiast Biegły Rewident – p. Lidia Bernacka – została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 10376.

Certyfikat 1
Certyfikat 2

Kancelaria współpracuje z biurem rachunkowym „ABAK”, które działa na rynku od 1991 roku i obsługuje ponad 100 podmiotów, prowadzących zarówno księgi podatkowe jak i PKPiR, ryczałty od przychodów ewidencjonowanych, prowadzi rozrachunki z ZUS, obsługę kadr i płac.

Strona www biura: http://www.biurorachunkowe-abak.pl/

Współpracujemy również z kancelarią prawną i z innymi spółkami audytorskimi m.in. Morison Finansista. Posiadamy stały kontakt z inspektorem ds. BHP (możliwość przeprowadzenia szkoleń wstępnych i pomoc w zakresie usług BHP).

Zdobywając doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych w ostatnich latach zbadaliśmy następujące podmioty:

 • Firma Produkcyjno-Handlowa „Multipak” Sp. Jawna w Palowicach,
 • Zakład Usługowo-Handlowy „Euromot” Spółka z o.o. w Żorach,
 • Zakład Usług Technicznych „ZUT” Sp. z o.o. w Świerklanach,
 • Telewizji Polskiej SA Odział w Katowicach i Opolu,
 • Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. z siedzibą w Zabrzu,
 • PUH „M+” Spółka z o.o. w Kędzierzynie Koźlu,
 • „Zremb-Remos 2” Sp. z o.o. w Bieruniu,
 • Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. w Rybniku,
 • Towarzystwo Gospodarcze „FLINT” Sp. z o.o. w Katowicach,
 • Towarzystwo Węglowe Sp. z o.o. w Katowicach,
 • „Wody Borucin” A. w Borucinie,
 • „Urządzenia i Konstrukcje” S.A. w Żorach,
 • „Felder Group Polska” Sp. z o.o. w Żorach,
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach,
 • Zakład Przetwórstwa Surowców Mineralnych „Piotrowice III” Sp. z o.o. w Rybniku,
 • Firma Handlowo – Usługowa „Tadpol” – Tadeusz Jaworski z Poczesnej,
 • Grupa Kapitałowa „WONAM” S.A. w Pszczynie,
 • LENT PL. S.A. w Bydgoszczy,
 • BUDEXIM Sp. z o.o. w Rybniku,
 • Hurtowni Farmaceutyczno – Wielobranżowej PHU GAMAX z Bielska-Białej,
 • WIK Sp. z o.o. w Rybniku.

Zgodnie z opracowanym przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) Kodeksem Etyki zawodowych księgowych kierujemy się następującymi zasadami:

 • uczciwością,
 • obiektywizmem,
 • zawodowymi kompetencjami i należytą starannością,
 • zachowaniem tajemnicy informacji,
 • profesjonalnym postępowaniem.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem,
 • stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym odbywać obligatoryjne doskonalenia zawodowe w każdym roku kalendarzowym,
 • przestrzegać standardów rewizji finansowej, zasad niezależności oraz etyki zawodowej,
 • regularnie opłacać składkę członkowską,
 • przestrzegać uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie, w jakim dotyczą one biegłych rewidentów.